Virksomhedsberedskab

Ved oprettelse af et virksomhedsberedskab kan virksomheden minimere tab ved brand, tilskadekomst, naturkatastrofer og anden fysisk skade.