SCUBA erhvervsdykkeruddannelse 9 m (bassin) - 8 dage

Kurset giver den enkelte deltager rettigheder til at udføre erhvervsdykkeropgaver i lukkede bassiner, hvor der er fri opstigning.

TILMELDING TIL DYKKERUDDANNELSER


Kurset er tilrettelagt på en given lokation. Det vil sige, at det afholdes i et bassin på en arbejdsplads, som har de givne faciliteter.

Deltageren kan efter gennemført kursus udelukkende arbejde i lukkede miljøer, og kan ikke udføre erhvervsdykker opgaver i åbne miljø eller lign.

Uddannelsesbevis
Der udstedes erhvervsdykkerbevis til 9 meter for Scuba i lukkede miljøer efter bestået eksamen.

Målgruppe
Personer der skal bruge dykning i deres erhverv.

Forudsætninger
Kursisten skal være fyldt 18 år.
Godt helbred, fysisk og psykisk, samt god kondition.
Fremvisning af helbredsattest af godkendt dykkerlæge. .
Gyldigt førstehjælpsbevis (12 timer).

Kursussted
Nordsjællands Brandskole, Gørlundevej 4b, 3140 Ålsgårde.

Minimum deltagerantal
Otte kursister.