Scuba erhvervsdykkeruddannelse 9 m (bassin) - 8 dage

Kurset giver den enkelte deltager rettigheder til at udføre erhvervsdykkeropgaver i lukkede bassiner, hvor der er fri opstigning.

TILMELDING TIL DYKKERUDDANNELSER


Kurset er tilrettelagt på en given lokation. Det vil sige, at det afholdes i et bassin på en arbejdsplads, som har de givne faciliteter.

Deltageren kan efter gennemført kursus udelukkende arbejde i lukkede miljøer, og kan ikke udføre erhvervsdykker opgaver i åbne miljø eller lign.

Uddannelsesbevis
Der udstedes erhvervsdykkerbevis til 9 meter for Scuba i lukkede miljøer efter bestået eksamen.

Målgruppe
Personer der skal bruge dykning i deres erhverv.

Forudsætninger
Kursisten skal være fyldt 18 år.
Godt helbred, fysisk og psykisk, samt god kondition.
Fremvisning af helbredsattest af godkendt dykkerlæge.

Kursussted
Helsingør Kommunes Beredskab, Klostermosevej 106C, 3000 Helsingør.

Minimum deltagerantal
Otte kursister.