Kurser for privatpersoner og virksomheder

Her finder du informationer om de forskellige virksomhedskurser, samt kursustilmelding.

Dato og tidspunkt tilpasses efter ønsker og behov. Brandskolen afholder kurser i dagtimer, aftentimer og weekend.

Kurset afvikles på Brandskolen, Klostermosevej 106C eller i jeres lokaler. Læs nærmere under de enkelte kurser.

ABA for driftsansvarlige - 3 timer

Kursus for anlægsejere og driftsansvarlige personer i bygninger med Automatiske Brandalarmeringsanlæg (ABA).

Tilmeld et hold til kurset


Modul I

 • Brandteori
 • Hvorfor vi har sikringsanlæg
 • Principperne for ABA-anlæg
 • Drifts- kontrol og vedligehold
 • Brand og alarmeringsinstrukser
 • Den driftsansvarliges ansvar og pligter

Modul II

 • Driftsmæssige forskrifter
 • Bygningskrav (vægge, døre, flugtveje m.m.)
 • Øvelsesplanlægning og afvikling
 • Den driftsansvarliges ansvar og pligter efter driftsmæssige forskrifter

Målgruppe
Anlægsejere og driftsansvarlige personer i bygninger med Automatiske Brandalarmeringsanlæg (ABA).

Forudsætninger
Grundlæggende viden om Automatiske Brandalarmeringsanlæg (ABA).

Kursussted
Kurset kan afvikles på Brandskolen eller i jeres lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program - også i aftentimerne og i weekenderne.

Minimum deltagerantal
Seks kursister.

Førstehjælpskurser

Du kan se alle førstehjælpskurser og tilmelde dig under kurser i førstehjælp (FH).

Kurser i førstehjælp (FH)

Beredskabsøvelse - 3 til 8 timer

Kurset gør medarbejderne i stand til forebyggelse og håndtering af uheldssituationer på virksomheden.

Holdtilmelding


Kurset give medarbejderne et teoretisk grundlag, hvilket kombineres med praktiske øvelser, inden for:

 • Brandteori og brandslukning
 • Genopfriskning af førstehjælp
 • Farlige stoffer og forureningsbekæmpelse

Materiel og forplejning
Skolen sørger for kursisternes forplejning, beklædning, slukningsmateriel og øvrige hjælpemidler.

Målgruppe
Virksomheder

Kursussted
Nordsjællands Brandskole, Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde.

Kurset tilrettelægges efter virksomhedernes behov med udgangspunkt i Virksomhedsberedskab, jf. Beredskabsstyrelsens vejledninger.

Elementær brandbekæmpelse - 3 timer

Kurset handler om, hvordan man forebygger brand, og hvordan man bør agere, hvis uheldet er ude.

TILMELD dig til KURSET

Kurset indeholder korrekt anvendelse af slukningsmateriel herunder brandtæppe, vandslukker, pulverslukker og CO2 slukker. 

Den 12. december fra klokken 18 til 22.
Pris 250,- pr. person
Max. 20 deltager pr. hold
Undervisning Klostermosevej 106C - Helsingør

Firmadag

Brug en dag sammen med kollegaerne på Nordsjællands Brandskole. Styrke, kommunikation og samarbejde er firmadagens nøgleord.

Tilmelding til firmadag


På firmadagen er det muligt at teste sig selv og hinandens evner gennem en række øvelser:

 • Afprøve grænser på røgdykkerbane
 • Kommunikation (radio)
 • Samarbejde/tillidsøvelser
 • Svævebane med vand
 • Brug af slukningsmateriel - brandtæppe, vandslukker, pulverslukker mv.
 • Eventuelt - ud fra egne behov og ønsker

Vi tilrettelægger et program i tæt samarbejde med jer, så vi sikrer, det passer lige til jer.

Gaskursus for vvs- og entreprenørbranchen - 8 timer

Kurset giver den enkelte kursist fuld forståelse for natur- og F-gassers brandfarlige egenskaber.


Kurset indeholder følgende emner:

 • Naturgasnettets opbygning
 • Naturgassens egenskaber
 • F-gassens egenskaber
 • Slutningsteori
 • Håndtering af uheld
 • Øvelser på brandskolens naturgasanlæg  

Målgruppe
Ansatte i vvs- og entreprenørbranchen eller tilsvarende.

Kursussted
Nordsjællands Brandskole, Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde.

Minimum deltagerantal
Otte kursister.

Hjælperøgdykker - 2 dag

Kursisternes kompetencer som "hjælpe-brandmand" udvikles, så de selvstændigt og sammen med Brandvæsenet kan udføre de specifikke opgaver på virksomheden.


Indholdsområder på kurset:

 • Åndedrættet og blodets kredsløb samt kroppens reaktioner under røgdykning
 • Brug af trykluftsapparat
 • Materiellære
 • Forbrændingsteori samt slukningsmetoder og - midler

Kursussted
Nordsjællands Brandskole, Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde.

Målgruppe
Uddannelsen til hjælperøgdykker gennemførers for personel i større virksomheder.

Forudsætninger
Ingen forudgående uddannelse, men der skal være en samarbejdsaftale med det lokale redningsberedskab.

Vedligeholdelse af uddannelsen
Hjælperøgdykkeren skal vedligholde sin viden og færdigheder, hvilket omfatter:

 • Daglig kontrol af mundering og trykluftsapparat(er)
 • Mindst to årlige øvelser som virksomheden selv afholder - eventuelt sammen med det lokale redningssberedskab
 • Vedligeholdelseskursus hvert andet år af én dags varighed.

Varmt arbejde - 8 timer

Formålet med kurset er at give kursistens en indføring i forhold vedr. varmt arbejde.

TILMELD ET HOLD TIL KURSET


Der er fokus på følgende områder: 

 • Beredskabsloven
 • Bekendtgørelsen om ild og lys
 • Tekniske forskrifter
 • Bygningsreglementet
 • Cirkulære om brandværnsforanstaltninger under arbejde på fredede bygninger
 • Bekendtgørelse om transportable trykbærende anlæg
 • At-publikationer
 • Brandteknisk vejledninger nr. 10, 10A og 10B
 • Brandteknisk information nr. 19, Håndslukningsmateriel
 • Ansvars- og ansvarsforhold 

Målgruppe
Håndværkere og personer som er ansvarlige for virksomhedens brandsikkerhed. 

Kursussted
Nordsjællands Brandskolen, Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde.

Minimum deltagerantal
Otte kursister.

Virksomhedsberedskab

Ved oprettelse af et virksomhedsberedskab kan virksomheden minimere tab ved brand, tilskadekomst, naturkatastrofer og anden fysisk skade.

OPRETTELSE OG DRIFT AF BEREDSKAB HOS VIRKSOMHEDER

Har I behov for overnatning i forbindelse med et kursusforløb, findes der fine overnatningsmuligheder i Helsingør.

Find overnatning i Helsingør
Planlagte kurser og uddannelser

I kursuskalenderen kan du se de planlagte kurser og uddannelser, som er åbne for tilmelding.

Du er altid velkommen til at kontakte Nordsjællands Brandskole, hvis du har spørgsmål eller ønsker til kurser.

Kursuskalender