Skibsofficerer (Kode: A-VI/1-2 og A-VI/3) - 5 dage

Kursets formål er at bibringe kursisten viden og færdigheder, der kvalificerer denne til virke som brandleder ved brandbekæmpelse på skibe.

Tilmelding til kurset


Kurset består af et grundkursus plus et lederkursus, og opfylder de kvalifikationskrav, der følger af STCW-kodens. Tabel A-VI/1-2 og tabel A/VI/3.

Målgruppe
Kurset henvender sig primært til maritimt personale.

Forudsætninger
Før optagelse på kursus skal kursisten være i besiddelse af gyldigt sundhedsbevis for søfarende eller fremvise helbredsattest for udrykningspersonel.

Minimum deltagerantal
Seks kursister

(De praktiske øvelser gennemføres med højst 6 kursister pr. instruktør).