Kurser i førstehjælp (FH)

Her finder du informationer om de forskellige førstehjælpskurser.

Kurset kan afvikles på Brandskolen eller i jeres lokaler - Dato og tidspunkt tilpasses jeres ønsker. Brandskolen afholder kurser i dagtimer, aftentimer og weekend.

Der udstedes bevis ved gennemført uddannelse. Alle kurser er godkendt af Danske Førstehjælpsråd.

FH ved Hjertestop - 4 timer.

Kursisterne får viden om og værktøjer til livreddende førstehjælp.

 

Førstehjælp ved Hjertestop omhandler blandt andet hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter

FH ved Hjertestop og Ulykker - 6 timer

Kursisterne får viden og færdigheder, så de kan foretage genoplivning samt assistere ved ulykker.

Kurset består af to moduler:

 • Førstehjælp ved Hjertestop - 4 timer
  Førstehjælp ved Hjertestop omhandler blandt andet hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

 • Førstehjælp ved Ulykker - 2 timer
  Førstehjælp ved Ulykker omhandler bl.a. førstehjælpens hovedpunkter og sætter deltageren i stand til at handle på et ulykkessted.

Målgruppe
Alle kan deltage.

FH for voksne med ansvar for børn - 6,5 time

Kursisterne får værktøjer til livreddende førstehjælp, samt viden så de kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp til børn.

Kurset består af to moduler:

 • Førstehjælp ved Hjertestop - 4 timer
  Førstehjælp ved Hjertestop omhandler blandt andet hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

 • Førstehjælp og forebyggelse til børn - 2 1/2 time
  Førstehjælp og forebyggelse til børn sætter deltageren i stand til at handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader og ulykker med børn.

På kurset lærer deltageren, at:

 • kende mulighederne for at forebygge skader i hverdagen, herunder fald- slag-, klemme- og snitskader på småbørn

 • handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst, der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn

 • handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde, der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn

 • give relevant førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene.

Målgruppe
Alle kan deltage.

FH for børn ved hjertestop og småskader - 5,5 time

Børnene lærer at yde livreddende førstehjælp, samt hvordan de behandler mindre småskader.

Kurset består af to moduler:

 • Førstehjælp ved Hjertestop - 4 timer
  Førstehjælp ved Hjertestop omhandler blandt andet hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

 • Førstehjælp ved Småskader - 1 1/2 time
  Førstehjælp ved Småskader sætter deltageren i stand til at handle ved mindre småskader.

Målgruppe
Alle kan deltage.

Færdselsrelateret FH for unge knallertførere - 8 timer

For unge knallertfører, der skal erhverve sig et kørekort til knallert.

Kurset består af to moduler:

 • Førstehjælp ved Hjertestop - 4 timer
  Førstehjælp ved Hjertestop omhandler blandt andet hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

 • Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere - 4 timer

Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen, hvis uddannelsen er gennemført i sammenhæng med basisuddannelsen "Førstehjælp ved Hjertestop".

Målgruppe
Alle kan deltage.

Færdselsrelateret FH for bil/MC/traktor - 8 timer

Førstehjælpskurset henvender sig til personer, der er ved at erhverve sig kørekort til bil, MC eller traktor.

Kurset består af to moduler:

 • Førstehjælp ved Hjertestop - 4 timer
  Førstehjælp ved Hjertestop omhandler blandt andet hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

 • Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor - 4 timer

Færdselsrelateret førstehjælp er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen når uddannelsen er gennemført i sammenhæng med basisuddannelsen “Førstehjælp ved Hjertestop”.

Målgruppe
Alle kan deltage.

FH med særligt ansvar - 12 timer

Kursuset henvender sig til personer der har behov for en bred førstehjælpsuddannelse, hvor store som små hændelser skal kunne hånteres.

På kursuset lærer deltager, at:

 • handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 – evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp

 • give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter

 • yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne

 • yde førstehjælp til akut opståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp

Kurset er opbygget af følgende moduler:

 • Førstehjælp ved Hjertestop - 4 timer
 • Førstehjælp ved Ulykker - 2 timer
 • Førstehjælp ved Småskader - 1 1/2 time
 • Førstehjælp ved Sygdomme - 1 1/2 time
 • Førstehjælp ved Blødninger - 1 1/2 time
 • Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader - 1 1/2 time

Målgruppe
Alle kan deltage.

Opdateringsuddannelse: Livreddende FH - 3 timer

Opdateringsuddannelser benyttes til at vedligeholde og opdatere deltagers viden og kompetencer fra basisuddannelserne "Livreddende førstehjælp"

Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp opdaterer og vedligeholder basisuddannelsen "Førstehjælp ved Ulykker" samt kompetence i forhold til førstehjælpens hovedpunkter, blødninger, forbrændinger, forgiftninger og ætsninger.

Uddannelsen vedligeholder endvidere kompetencerne fra "Uddannelsesniveau minimum" i den hidtidige modulbaserede struktur.

Mere om opdateringsuddannelsen


Målgruppe
Alle der har deltaget på basisuddannelsen "Førstehjælp ved Ulykker", samt har kompetence i forhold til førstehjælpens hovedpunkter, blødninger, forbrændinger, forgiftninger og ætsninger, kan deltage.

Opdateringsuddannelse: FH ved hjertestop - 3 timer

Opdateringsuddannelser benyttes til at vedligeholde og opdatere deltagers viden og kompetencer fra basisuddannelserne "Førstehjælp ved Hjertestop".

Opdatering af "Førstehjælp ved hjertestop" vedligeholder og opdaterer kompetence i bl.a. hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

Mere om opdateringsuddannelsen


Målgruppe
Alle der har deltaget på basisuddannelsen "Førstehjælp ved Ulykker" samt har kompetence i forhold til førstehjælpens hovedpunkter, blødninger, forbrændinger, forgiftninger og ætsninger kan deltage.

Seminar/Informationsmøde

Står din virksomhed eller institution og har brug for nye input om sikkerhed på arbejdspladsen, så kontakt os.

Nordsjællands Brandskole kommer gerne ud og afholder seminar og præsentationer om brug af førstehjælp og hjertestarter.

Kontakt Nordsjællands Brandskole

Kursus- og uddannelsesplaner

På Førstehjælpsråd.dk finder du uddannelsesplaner og uddybende information om førstehjælpsuddannelserne.

førstehjælpsråd.dk

Har I behov for overnatning i forbindelse med et kursusforløb, findes der fine overnatningsmuligheder i Helsingør.

Find overnatning i Helsingør
Planlagte kurser og uddannelser

I kursuskalenderen kan du se de planlagte kurser og uddannelser, som er åbne for tilmelding.

Du er altid velkommen til at kontakte Nordsjællands Brandskole, hvis du har spørgsmål eller ønsker til kurser.

Kursuskalender