Faciliteter

Nordsjællands Brandskole har bygninger og faciliteter, der er særligt konstrueret til at give en effektiv og realistisk uddannelse. Vi har de seneste år moderniseret og udbygget skolens faciliteter, så vi i dag kan tilbyde et topmoderne træningscenter.

I skolens servicebygning findes flere undervisningslokaler med nyt AV-udstyr, kantine og badefaciliteter samt et munderingsrum med alt i dragter, sikkerhedshjelme og andet udstyr til brug på øvelsesterrænet. 

Skolens øvelsesterræn rummer brandhus, røgdykkerbane, brandgård til olieafbrænding, hus til redningsøvelser og overtændingscontainer. Skolen har et brandskib i fuld størrelse med maskinrum, højtank, kammergange og kommandobro.