Kursisten får grundlæggende kompetencer som brandmand, og kan selvstændigt og i samarbejde med indsatsholdet udføre de specifikke opgaver på skadestedet.

Tilmelding til uddannelsen

Der vil i uddannelsen være fokus på at udvikle og træne kursisten i samarbejde og teamwork, færden på skadested, arbejdsprocedurer, materielbetjening samt tekniske og taktiske standardløsninger.

Desuden vil der blive lagt vægt på, at kursisten arbejder med egne udviklings- og læringspunkter, herunder (op)øvelse og træning af egne færdigheder, forståelse af den bagvedliggende grundviden samt inddragelse af gældende retningslinjer og principper for opgaveløsning.

Uddannelsesforløb

Grunduddannelse Indsats kan eksempelvis gennemføres som et sammenhængende forløb over to kursusuger (2 x 37 timer) eller som weekend- og aftenundervisning, hvor uddannelsen er opdelt, så det passer med den tid pr. weekend eller aften, der er til rådighed.

Målgruppe og forudsætninger

Personer der skal virke som brandmand i redningsberedskabet i Danmark. Kursisten skal have gennemført 12 timers uddannelse i førstehjælp med et tilfredstillende resultat.

Kursisten skal være sund og rask samt have en god fysik og en robust psyke. Der skal fremvises gyldig helbredsattest ved start af forløbet. Udgifter til helbredsattest betales af Brandvæsenet.

Kursussted

Nordsjællands Brandskole, Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde.

Kursistens kompetencer som brandmand udvikles. Kursisten kan selvstændigt og i samarbejde med indsatsholdet udføre opgaverne på skadestedet.

Der vil i uddannelsen være fokus på udvikling og træning af kursisterne i færden på et skadested, arbejdsprocedurer, materielbetjening, tekniske og taktiske standardløsninger, røg- og kemikaliedykning samt samarbejde og teamwork.

Desuden vil der blive lagt vægt på, at kursisten arbejder med egen udviklings- og læringspunkter, herunder (op)øvelse og træning af egne færdigheder, forståelse af den bagvedliggende grundviden samt inddragelse af gældende retningslinjer og principper for opgaveløsningen.

Uddannelsen tilrettelægges på en sådan måde, at kursisten primært udvikler sine kompetencer som brandmand gennem løsning af praktiske opgaver med stigende kompleksitet og sværhedsgrad under forskellige indsatslignende forhold.

Uddannelsesforløb

Funktionsuddannelse Indsats kan eksempelvis gennemføres som et sammenhængende forløb over fire kursusuger (4 x 37 timer) eller som weekend- og aftenundervisning, hvor uddannelsen er opdelt, så det passer med den tid pr. weekend eller aften, der er til rådighed.

Målgruppe og forudsætninger

Personer der skal virke som brandmand i redningsberedskabet i Danmark. Deltageren skal have gennemført Grunduddannelse Indsats med et tilfredsstillende resultat.

Deltageren skal desuden være sund og rask samt have en god fysik og en robust psyke, idet brandmandens arbejde er fysisk og psykisk krævende.

Kursussted

Nordsjællands Brandskole, Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde.

Prøve og bevis

Funktionsuddannelse Indsats afsluttes med en certificering jf. Beredskabsstyrelsens bestemmelser. Der udstedes af uddannelsesstedet et selvstændigt bevis for bestået Funktionsuddannelse Indsats.

Minimum deltagerantal

12 kursister.

Uddannelser - Beredskabsstyrelsen

 

Overnatning

Har I behov for overnatning i forbindelse med et kursusforløb, findes der fine overnatningsmuligheder i Helsingør.

Find overnatning i Helsingør

 

Planlagte kurser og uddannelser

I kursuskataloget kan du se de planlagte kurser og uddannelser, som er åbne for tilmelding. Du er altid velkommen til at kontakte Nordsjællands Brandskole, hvis du har spørgsmål eller ønsker til kurser.

Kursuskatalog