Dykker- og båduddannelser

Formålet er at give kursisten viden om dykning med atmosfærisk luft, dykkersikkerhed og dykkerlovgivning ved dykning på vanddybder indtil 30 meter.

Kursisten skal kunne planlægge, gennemføre og lede dykning på vanddybder indtil 30 meter samt udføre erhvervsmæssig dykning under vanskelige forhold med let håndværktøj.

Kurset indeholder tre hovedområder:

 • Dykkerteori
 • Dykkermateriel
 • Praktisk dykning

Dykkerteori

 • Dykkerfysik og dykkerfysiologi
 • Dykkertabeller
 • Dykkerskader
 • Førstehjælp og iltbehandling
 • Love og bekendtgørelser

Dykkermateriel

 • Konstruktion og virkemåde af almindeligt udstyr
 • Scubadykkerudrustning til atmosfærisk luft samt vedligeholdelse
 • Kompressorkendskab

Praktisk dykning

 • Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af dykninger til maks. 30 meter
 • Lineføring, kommunikation og signalering
 • Nødprocedure ved Scubadykning

Kontrol

Der føres løbende resultatkontrol gennem kursusforløbet. Søfartsstyrelsen afholder eksamen på Scuba 30 meter uddannelsen efter IDSA standard.

Uddannelsesbevis

Der udstedes erhvervsdykkerbevis til 30 meter for SCUBA efter bestået eksamen, som afholdes af Søfartsstyrelsen, sportsdykkerbevis samt oxygen og AED certifikat fra Divers Alert Network.

Målgruppe

Personer der skal bruge dykning i deres erhverv samt redningsdykker.

Forudsætninger

Som det er nu, er kravene for optagelse på uddannelsen følgende:

 • Kursisten skal være fyldt 18 år
 • Godt helbred, fysisk og psykisk, samt god kondition
 • Fremvisning af helbredsattest af godkendt dykkerlæge
 • Gyldigt førstehjælpsbevis (12 timer)
 • Herudover skal kursisten deltage i en optagelsesprøve. Denne prøve foregår i svømmehal med små ABC-prøver, afbalancering i vandet, forskellige svømme og neddykningsprøver under vand både med og uden apparat. Herudover skal kursisten klare en fysisk prøve i åbent vand, hvor der blandt andet skal kunne svømmes 1500 meter med finner i egen tørdragt. De første 500 meter skal svømmes på under 20 minutter
 • Det vil endvidere være en god idé at øve knob og stik inden kurset

Erhvervsdykkere med gyldigt erhvervsdykkerbevis kan gå direkte på redningsdelen. Redningsdykkeruddannelsen er på 2 uger.

Forsikring

Kursisterne skal være selvforsikrede.

Kursussted

Nordsjællands Brandskole, Gørlundevej 4b, 3140 Ålsgårde.

Minimum deltagerantal

Otte kursister.

Kurset giver den enkelte deltager rettigheder til at udføre erhvervsdykkeropgaver i lukkede bassiner, hvor der er fri opstigning.

Kurset er tilrettelagt på en given lokation. Det vil sige, at det afholdes i et bassin på en arbejdsplads, som har de givne faciliteter.

Deltageren kan efter gennemført kursus udelukkende arbejde i lukkede miljøer, og kan ikke udføre erhvervsdykker opgaver i åbne miljø eller lignende.

Uddannelsesbevis

Der udstedes erhvervsdykkerbevis til 9 meter for Scuba i lukkede miljøer efter bestået eksamen.

Målgruppe

Personer der skal bruge dykning i deres erhverv.

Forudsætninger

 • Kursisten skal være fyldt 18 år
 • Godt helbred, fysisk og psykisk, samt god kondition
 • Fremvisning af helbredsattest af godkendt dykkerlæge
 • Gyldigt førstehjælpsbevis (12 timer)

Kursussted

Nordsjællands Brandskole, Gørlundevej 4b, 3140 Ålsgårde.

Minimum deltagerantal

Otte kursister.

Redningsdykker (42598)
Kurset afvikles i samarbejde med U/NORD efter gældende regler fra BUM/STUK om ”Udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser”

Målgruppe

Beskæftigede ved rednings-, ambulance- og beredskabstjenester, som skal indgå i et specialberedskab som redningsdykker.
Deltageren skal medbringe personligt dykkerudstyr til brug og anvendelse under uddannelsen. Adgangskrav. Minimum 2 års aktiv tjeneste ved rednings-, ambulance- og beredskabstjenester, og min. gyldigt certifikat til erhvervsdykning Scuba 30 meter, samt gyldigt dykkerrelateret førstehjælpsbevis ikke ældre end to år.

Mål

Deltageren opnår viden og færdigheder som redningsdykker mht.:
Dykkerlovgivning, Bådtjeneste, Dykkermateriel, Dykkerassistentens opgaver, Sikkerhed, Forberedelse under udrykningskørsel, Redningsudstyr, Anhugning, m.m.
Efter endt uddannelse opnås godkendelse af Søfartsstyrelsen som redningsdykker.

Tilmelding til uddannelsen

Kontrol

En af forudsætningerne for at arbejde som redningsdykker er iht. Søfartsstyrelsens bestemmelser, at AMU-uddannelsen "Redningsdykker" gennemføres.
Denne uddannelse er således en certifikatuddannelse.

Der føres løbende resultatkontrol gennem kursusforløbet.
Endelig afsluttes med en skriftelig prøve udarbejdet af AMU.


Uddannelsesbevis

Erhvervsdykkerbevis indsendes til påtegning i Søfartsstyrelsen.
Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Uddannelsesbevisets gyldighed bortfalder efter 12 måneder, hvis indehaveren ikke er i aktiv tjeneste i et beredskab, eller hvis dykkerbeviset mister sin gyldighed i henhold til lov om dykkerarbejde.


Forsikring

Kursisterne skal være selvforsikrede.

 

Kursussted

Nordsjællands Brandskole, Gørlundevej 4B, 3140 Ålsgårde.


Minimum deltagerantal


Seks kursister.

Formålet er at deltagerne skal kunne håndtere de sikkerhedsmæssige situationer, der kan opstå i forbindelse med dykkerarbejde, herunder tilrettelægge dykkerarbejdet ud fra kendskab til dykke- og dekompressionstabeller, samt udøve førstehjælp.

Kurset indeholder 6 hovedområder:

 • Værktøj til brug ved dykning
 • Kompressor og mærkning af dykkerflasker
 • Sømandsskab
 • Linesignaler og dykkertelefon
 • Dykkertabeller
 • Dykkerteori

Værktøj til brug ved dykning

Efter endt lektion skal kursisten kunne fortælle med egne ord omkring dykkerlejder, nødhammer, flag, dykkerudstyr samlet.

Kompressor og mærkning af dykkerflasker

Efter endt lektion skal kursisten kunne fortælle med egne ord omkring opbygning og brug af kompressor samt lovgivning på dette område, og kursisten skal kunne fortælle om mærkning på dykkerflasker.

Sømandsskab

Efter endt lektion skal kursisten kunne fortælle med egne ord omkring opmærkning af et dykkersted med flag alfa, samt hvem, der skal kontaktes, når der dykkes i havne med mere. Derudover skal der kunne demonstreres færdigheder i knob og stik til brug ved dykning.

Linesignaler og dykkertelefon

Kursisten vil gennem teoretiske og praktiske opgaver lære at bruge linesignaler og dykkertelefon. Efter endt lektion skal kursisten kunne fortælle med egne ord om brugen af linesignaler og dykkertelefon. Hvornår bruges linesignaler, og hvordan bruges de, samt hvordan og hvornår bruges dykkertelefon?

Dykkertabeller

Efter endt lektion skal kursisten have kendskab til og kunne fortælle med egne ord omkring Dykkertabeller. Kursisten skal derudover også kunne lave tabeller.

Dykkerteori

Efter endt lektion skal kursisten have kendskab til og kunne fortælle med egne ord omkring Boyles lov, Arkimedes lov, Daltons lov, Charles lov, Gay-Lussacs lov samt Henrys lov. Hvor bruges disse love, samt hvorfor er det vigtigt at kende til disse love.

Krav for optagelse på dykkerassistent uddannelsen

 • Kursisten skal være fyldt 18 år
 • Godt helbred, fysisk og psykisk, samt god kondition
 • Gyldigt førstehjælpsbevis (12 timer)
 • Kursisten skal kunne svømme 1500 meter i egen tørdragt og finner
 • Det vil endvidere være en god idé at øve knob og stik inden kurset

Forsikring

Kursisterne skal være selvforsikrede.

Kursussted

Nordsjællands Brandskole, Gørlundevej 4b, 3140 Ålsgårde.

Formålet med kurset er at give kursisten en genopfriskning af dykkerrelateret førstehjælp.

Tilmelding til uddannelsen

På kurset vil følgende områder blive gennemgået:

 • Genopfriskning af grundlæggende og dykkerrelateret førstehjælp
 • Alarmering i forbindelse med en dykkerrelateret ulykke (SOK - 112 - VHF mv.)
 • Evaluering af den tilskadekomne dykker
 • Dykkerrelaterede skader
 • Brug af genoplivningskuffert
 • Bjærgning af tilskadekommen dykker
 • Transport af tilskadekommen dykker

Målgruppe

Erhvervsdykkere og redningsdykkere.

Forudsætninger

En uddannelse som erhvervsdykker eller redningsdykker.

Kursussted

Nordsjællands Brandskole, Gørlundevej 4b, 3140 Ålsgårde.

Bevis

Der udstedes bevis ved gennemført kursus.

Minimum deltagerantal

Otte kursister.

Formål

Formålet er at give kursisten viden om dykning med Nitrox, dykkersikkerhed, planlægning og beregne den ækvivalente luftdybde.

Tilmelding til uddannelsen

Kursisten skal kunne planlægge, gennemføre og beregne dykning på vanddybder hvor Nitrox gasblanding indgår som åndemiddel under erhvervsmæssig dykning.

Kurset indeholder tre hovedområder:

Dykkerteori

 • Dykkerfysik og dykkerfysiologi
 • Dykkertabeller
 • Dykkerskader samt førstehjælp
 • Love og bekendtgørelser

Dykkermateriel

 • Konstruktion og virkemåde af udstyr
 • Scuba udrustning til Nitrox gasblandinger samt vedligeholdelse

Teoretisk dykning

 • Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af dykninger med Nitrox.
 • Nødprocedure.

Kontrol

Der føres løbende resultatkontrol gennem kursusforløbet.

Uddannelsesbevis

Der udstedes erhvervsdykkerbevis for Nitrox efter bestået prøve, som udstedes af Søfartsstyrelsen.

Målgruppe

Personer der skal kunne bruge Nitrox gasblanding i forbindelse med erhvervsdykning.

Forudsætninger

Kravene for optagelse på uddannelsen er som følgende:

 • Kursisten skal være fyldt 18 år
 • være min. uddannet Scuba erhvervsdykker til 30 meter.
 • Have gyldigt dykkerrelateret førstehjælpsbevis

Kursussted

Nordsjællands Brandskole, Gørlundevej 4B, 3140 Ålsgårde.

Minimum deltagerantal

Seks kursister

Kystredning (43944)
Kurset afvikles i samarbejde med U/NORD efter gældende regler fra BUM/STUK om ”Udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser”

Målgruppe

Redningspersonel ansat i rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt og statsligt regi.

Tilmelding til kurset

Mål

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, gennem teori om søvejsregler og farvandsafmærkninger, indgå aktivt i den kystnære småbådstjeneste ved reel indsats. Arbejdet omfatter grundlæggende navigation og anvendelse af GPS, vedligehold af bådens udstyr, søsætning og optagning, nødstart og skrueskift på baggrund af kendskab til motorlære og -betjening. Endelig kan deltageren foretage radiobetjening og kommunikation på lukkede og åbne net, anvende nødsignaler, udføre eftersøgning, manøvrere båden ved opsamling af MOB (mand over bord) samt efterleve principperne for overlevelse til søs.

Varighed

5,0 dage.

Eksamen

Skriftlig prøve

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Kursusform:

Kurset er egen betalt.

Indledning

For at kunne arbejde som dykkerleder skal man besidde et gyldigt erhvervsdykkerbevis, som udstedes af Søfartsstyrelsen. Beviset gælder hele livet, men for at det er gyldigt til arbejde, skal der hvert år foretages helbredstjek af godkendt dykkerlæge og hvert 2. år skal erhvervsdykkeren undervises i dykkerrelateret førstehjælp. Derudover skal man minimum have 2 år erfaring med scuba eller overfladeforsynet erhvervsdykning og minimum 24 loggede dyk.

Formål     

Formålet med uddannelsen er at give deltageren den viden, de færdigheder og kompetencer, der sætter deltageren i stand til at planlægge og udføre dykkerarbejde med flere end 2 dykkere på samme opgave i henhold til sikkerhedsregler og lovgivning på området.

 

Forudsætninger

 • være fyldt 18 år,
 • have en gyldig helbredsattest, udstedt af en af Søfartsstyrelsens godkendte dykkerlæger,
 • Have minimum Scuba erhverv i 2 år og minimum 24 loggede dyk.
 • have gyldigt dansk erhvervsdykkerbevis som Scuba erhvervs dykker og/eller overfladeforsynet dykker til 30 eller 50 meter eller tilsvarende certifikat svarende til International Diving School Association (IDSA) Diver Training Standards level 1, 2, 3

 

 

Læringsudbytte / Læringsmål

Kursisten skal opnå viden, færdigheder og kompetencer inden for dykkerledelse og kunne foretage risikovurdering samt planlægge erhvervsmæssige dykkeropgaver i forhold til gældende lovgivning.

Viden

 • Kan redegøre for hvilke love og bekendtgørelser, der gør sig gældende på området.

Færdigheder

 • Kender nødprocedurer ved overfladeforsynet dykning og kan anvende dem hvis nødvendigt.
 • Kan planlægge dykning ved brug af dykker- og dekompressionstabeller.
 • Anvende APV og Risikovurdering.

Kompetencer

 • Kan planlægge og afvikle dykkeroperationer i samarbejde med andre dykkere og dykkerassistenter.
 • Kan arbejde selvstændigt og træffe beslutninger inden for den gældende lovgivning og de fremsatte retningslinjer for dykning.
 • Kan udarbejde en risikovurdering for hvert enkelt dyk, og vurdere om dykket kan foretages på baggrund af risikovurderingen.

Indhold/kompetencemål

 • Dekompressionstabeller
 • Kommunikationssystemer
 • Undervandsrisici
 • Trykkammer
 • Undervandsarbejde
 • Anlæg og udstyr
 • Vedligeholdelse og reparation
 • Lovgivning
 • Praktisk dykning
 • Overfladeprocedure
 • Undervandsulykker

Studie- og arbejdsformer

Kurset er en blanding af teoretisk og praktisk læring.

Den teoretiske læring foregår ved klasseundervisning med en blanding af tavleopgaver og gruppeopgaver. Der vil også være selvstudie efter, at undervisningsdagen slutter.

Den praktiske undervisning består af praktisk dykning hver dag i kursusforløbet. Den praktiske dykning foregår i havne og fra båd. Der er forskellige undervandsopgaver, som skal løses, eksempelvis nødprocedurer og arbejde med undervandsværktøj.

 

Søfartsstyrelsen

På Søfartstyrelsen.dk kan du finde informationer og regler omkring sikkerhed og uddannelse.

Søfartsstyrelsen

 

Overnatning

Har I behov for overnatning i forbindelse med et kursusforløb, findes der fine overnatningsmuligheder i Helsingør.

Find overnatning i Helsingør

 

Planlagte kurser og uddannelser

I kursuskalenderen kan du se de planlagte kurser og uddannelser, som er åbne for tilmelding. Du er altid velkommen til at kontakte Nordsjællands Brandskole, hvis du har spørgsmål eller ønsker til kurser.

Kursuskalender