Kystredning - bådtjeneste - (43944)

Kurset afvikles i samarbejde med U/NORD efter gældende regler fra BUM/STUK om ”Udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser” Deltageren kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, indgå aktivt i arbejdspladsens småbådstjeneste ved reel indsats.

Målgruppe

Redningspersonel ansat i rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt og statsligt regi.

Tilmelding til kurset

Mål

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, gennem teori om søvejsregler og farvandsafmærkninger, indgå aktivt i den kystnære småbådstjeneste ved reel indsats. Arbejdet omfatter grundlæggende navigation og anvendelse af GPS, vedligehold af bådens udstyr, søsætning og optagning, nødstart og skrueskift på baggrund af kendskab til motorlære og -betjening. Endelig kan deltageren foretage radiobetjening og kommunikation på lukkede og åbne net, anvende nødsignaler, udføre eftersøgning, manøvrere båden ved opsamling af MOB (mand over bord) samt efterleve principperne for overlevelse til søs.

Varighed

5,0 dage.

Eksamen

Skriftlig prøve

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.