Førstehjælp (FH)

Her finder du informationer om de forskellige førstehjælpskurser.

Kurset kan afvikles på Brandskolen eller i jeres lokaler. Dato og tidspunkt tilpasses jeres ønsker. Brandskolen afholder kurser i dagtimer, aftentimer og weekend.

Der udstedes bevis ved gennemført uddannelse. Alle kurser er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Kursisterne får viden om og værktøjer til livreddende førstehjælp.

Kurset består af et modul:

 • Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer
  Førstehjælp ved hjertestop omhandler blandt andet hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter

Målgruppe

Alle kan deltage.

Kursisterne får viden og færdigheder, så de kan foretage genoplivning samt assistere ved ulykker.

Kurset består af to moduler:

 • Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer
  Førstehjælp ved hjertestop omhandler blandt andet hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter

 • Førstehjælp ved ulykker - 2 timer
  Førstehjælp ved ulykker omhandler bl.a. førstehjælpens hovedpunkter og sætter deltageren i stand til at handle på et ulykkessted

Målgruppe

Alle kan deltage.

Kursisterne får værktøjer til livreddende førstehjælp, samt viden så de kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp til børn.

Kurset består af to moduler:

 • Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer
  Førstehjælp ved hjertestop omhandler blandt andet hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter

 • Førstehjælp og forebyggelse til børn - 2,5 time
  Førstehjælp og forebyggelse til børn sætter deltageren i stand til at handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader og ulykker med børn

På kurset lærer deltageren, at:

 • Kende mulighederne for at forebygge skader i hverdagen, herunder fald- slag-, klemme- og snitskader på småbørn
 • Handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst, der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn
 • Handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde, der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn
 • Give relevant førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene

Målgruppe

Alle kan deltage.

Børnene lærer at yde livreddende førstehjælp, samt hvordan de behandler mindre småskader.

Kurset består af to moduler:

 • Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer
  Førstehjælp ved hjertestop omhandler blandt andet hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter

 • Førstehjælp ved småskader - 1,5 time
  Førstehjælp ved småskader sætter deltageren i stand til at handle ved mindre småskader

Målgruppe

Alle kan deltage.

For unge knallertfører, der skal erhverve sig et kørekort til knallert.

Kurset består af to moduler:

 • Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer
  Førstehjælp ved hjertestop omhandler blandt andet hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter

 • Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere - 4 timer
  Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen, hvis uddannelsen er gennemført i sammenhæng med basisuddannelsen "Førstehjælp ved hjertestop"

Målgruppe

Alle kan deltage.

Førstehjælpskurset henvender sig til personer, der er ved at erhverve sig kørekort til bil, MC eller traktor.

Kurset består af to moduler:

 • Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer
  Førstehjælp ved hjertestop omhandler blandt andet hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter

 • Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor - 4 timer
  Færdselsrelateret førstehjælp er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen når uddannelsen er gennemført i sammenhæng med basisuddannelsen “Førstehjælp ved hjertestop”

Målgruppe

Alle kan deltage.

Kursuset henvender sig til personer der har behov for en bred førstehjælpsuddannelse, hvor store som små hændelser skal kunne håndteres.

Kurset er opbygget af følgende moduler:

 • Førstehjælp ved Hjertestop - 4 timer
 • Førstehjælp ved Ulykker - 2 timer
 • Førstehjælp ved Småskader - 1,5 time
 • Førstehjælp ved Sygdomme - 1,5 time
 • Førstehjælp ved Blødninger - 1,5 time
 • Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader - 1,5 time

På kursuset lærer deltager, at:

 • Handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 – evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp
 • Give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter
 • Yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne
 • Yde førstehjælp til akut opståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp

Målgruppe

Alle kan deltage.

Opdateringsuddannelser benyttes til at vedligeholde og opdatere deltagers viden og kompetencer fra basisuddannelserne "Livreddende førstehjælp".

Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp opdaterer og vedligeholder basisuddannelsen "Førstehjælp ved ulykker" samt kompetence i forhold til førstehjælpens hovedpunkter, blødninger, forbrændinger, forgiftninger og ætsninger.

Uddannelsen vedligeholder endvidere kompetencerne fra "Uddannelsesniveau minimum" i den hidtidige modulbaserede struktur.

Målgruppe

Alle der har deltaget på basisuddannelsen "Førstehjælp ved ulykker", samt har kompetence i forhold til førstehjælpens hovedpunkter, blødninger, forbrændinger, forgiftninger og ætsninger, kan deltage.

Opdateringsuddannelser benyttes til at vedligeholde og opdatere deltagers viden og kompetencer fra basisuddannelserne "Førstehjælp ved hjertestop".

Opdatering af "Førstehjælp ved hjertestop" vedligeholder og opdaterer kompetence i bl.a. hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

Målgruppe

Alle der har deltaget på basisuddannelsen "Førstehjælp ved ulykker" samt har kompetence i forhold til førstehjælpens hovedpunkter, blødninger, forbrændinger, forgiftninger og ætsninger kan deltage.

Står din virksomhed eller institution og har brug for nye input om sikkerhed på arbejdspladsen, så kontakt os.

Nordsjællands Brandskole kommer gerne ud og afholder seminar og præsentationer om brug af førstehjælp og hjertestarter.

Kursus- og uddannelsesplaner

På Førstehjælpsråd finder du uddannelsesplaner og uddybende information om førstehjælpsuddannelserne.

Førstehjælpsråd

 

Overnatning

Har I behov for overnatning i forbindelse med et kursusforløb, findes der fine overnatningsmuligheder i Helsingør.

Find overnatning i Helsingør

 

Planlagte kurser og uddannelser

I kursuskataloget kan du se de planlagte kurser og uddannelser, som er åbne for tilmelding. Du er altid velkommen til at kontakte Nordsjællands Brandskole, hvis du har spørgsmål eller ønsker til kurser.

Kursuskatalog