Personlige oplysninger

Læs hvordan vi opbevarer dine oplysninger fra formularen.

Kursus for søens folk, kommende brandfolk, private samt kommunalt ansatte. (Sø ernæringsbeviser skal være udfyldt med cpr. nr., så de kan bruges på verdensplan).

Dine oplysninger vil blive behandlet i Helsingør Kommune i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

Dine oplysninger fra denne formular vil blive opbevaret i 30 dage i systemet Open Public, som er en overbygning på Umbraco. Derudover vil dine oplysninger bliver opbevaret hos beredskabet indtil 14 dage efter kurset, hvorefter de bliver slettet.

Helsingør Kommune sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Dine oplysninger behandles af Helsingør Kommune. Vi videregiver ikke oplysninger fra formularer.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Desuden har du også ret til berigtigelse af urigtige oplysninger og til sletning af dine oplysninger.

Du kan kontakte Helsingør Kommunes databeskyttelsesrådgiver via almindelig ukrypteret mail eller med sikker forbindelse via Helsingør Kommunes hjemmeside.

Send mail til dpo@helsingor.dk

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside og om databeskyttelse i Helsingør Kommune på kommunens hjemmeside.

Datatilsynets hjemmeside

Databeskyttelse på Helsingør Kommunes hjemmeside

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger.