Dykkeruddannelse

Formålet er at give kursisten viden om dykning med atmosfærisk luft, dykkersikkerhed og dykkerlovgivning ved dykning på vanddybder indtil 30 meter.

Kursisten skal kunne planlægge, gennemføre og lede dykning på vanddybder indtil 30 meter samt udføre erhvervsmæssig dykning under vanskelige forhold med let håndværktøj.

Kurset indeholder tre hovedområder:

 • Dykkerteori
 • Dykkermateriel
 • Praktisk dykning

Dykkerteori

 • Dykkerfysik og dykkerfysiologi
 • Dykkertabeller
 • Dykkerskader
 • Førstehjælp og iltbehandling
 • Love og bekendtgørelser

Dykkermateriel

 • Konstruktion og virkemåde af almindeligt udstyr
 • Scubadykkerudrustning til atmosfærisk luft samt vedligeholdelse
 • Kompressorkendskab

Praktisk dykning

 • Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af dykninger til maks. 30 meter
 • Lineføring, kommunikation og signalering
 • Nødprocedure ved Scubadykning

Kontrol

Der føres løbende resultatkontrol gennem kursusforløbet. Søfartsstyrelsen afholder eksamen på Scuba 30 meter uddannelsen efter IDSA standard.

Uddannelsesbevis

Der udstedes erhvervsdykkerbevis til 30 meter for SCUBA efter bestået eksamen, som afholdes af Søfartsstyrelsen, sportsdykkerbevis samt oxygen og AED certifikat fra Divers Alert Network.

Målgruppe

Personer der skal bruge dykning i deres erhverv samt redningsdykker.

Forudsætninger

Som det er nu, er kravene for optagelse på uddannelsen følgende:

 • Kursisten skal være fyldt 18 år
 • Godt helbred, fysisk og psykisk, samt god kondition
 • Fremvisning af helbredsattest af godkendt dykkerlæge
 • Gyldigt førstehjælpsbevis (12 timer)
 • Herudover skal kursisten deltage i en optagelsesprøve. Denne prøve foregår i svømmehal med små ABC-prøver, afbalancering i vandet, forskellige svømme og neddykningsprøver under vand både med og uden apparat. Herudover skal kursisten klare en fysisk prøve i åbent vand, hvor der blandt andet skal kunne svømmes 1500 meter med finner i egen tørdragt. De første 500 meter skal svømmes på under 20 minutter
 • Det vil endvidere være en god idé at øve knob og stik inden kurset

Erhvervsdykkere med gyldigt erhvervsdykkerbevis kan gå direkte på redningsdelen. Redningsdykkeruddannelsen er på 2 uger.

Forsikring

Kursisterne skal være selvforsikrede.

Kursussted

Nordsjællands Brandskole, Gørlundevej 4b, 3140 Ålsgårde.

Minimum deltagerantal

Otte kursister.

Kurset giver den enkelte deltager rettigheder til at udføre erhvervsdykkeropgaver i lukkede bassiner, hvor der er fri opstigning.

Kurset er tilrettelagt på en given lokation. Det vil sige, at det afholdes i et bassin på en arbejdsplads, som har de givne faciliteter.

Deltageren kan efter gennemført kursus udelukkende arbejde i lukkede miljøer, og kan ikke udføre erhvervsdykker opgaver i åbne miljø eller lignende.

Uddannelsesbevis

Der udstedes erhvervsdykkerbevis til 9 meter for Scuba i lukkede miljøer efter bestået eksamen.

Målgruppe

Personer der skal bruge dykning i deres erhverv.

Forudsætninger

 • Kursisten skal være fyldt 18 år
 • Godt helbred, fysisk og psykisk, samt god kondition
 • Fremvisning af helbredsattest af godkendt dykkerlæge
 • Gyldigt førstehjælpsbevis (12 timer)

Kursussted

Nordsjællands Brandskole, Gørlundevej 4b, 3140 Ålsgårde.

Minimum deltagerantal

Otte kursister.

Formålet med kurset er at give kursisten en genopfriskning af dykkerrelateret førstehjælp.

På kurset vil følgende områder blive gennemgået:

 • Genopfriskning af grundlæggende og dykkerrelateret førstehjælp
 • Alarmering i forbindelse med en dykkerrelateret ulykke (SOK - 112 - VHF mv.)
 • Evaluering af den tilskadekomne dykker
 • Dykkerrelaterede skader
 • Brug af genoplivningskuffert
 • Bjærgning af tilskadekommen dykker
 • Transport af tilskadekommen dykker

Målgruppe

Erhvervsdykkere og redningsdykkere.

Forudsætninger

En uddannelse som erhvervsdykker eller redningsdykker.

Kursussted

Nordsjællands Brandskole, Gørlundevej 4b, 3140 Ålsgårde.

Bevis

Der udstedes bevis ved gennemført kursus.

Minimum deltagerantal

Otte kursister.

Formålet er at deltagerne skal kunne håndtere de sikkerhedsmæssige situationer, der kan opstå i forbindelse med dykkerarbejde, herunder tilrettelægge dykkerarbejdet ud fra kendskab til dykke- og dekompressionstabeller, samt udøve førstehjælp.

Kurset indeholder 6 hovedområder:

 • Værktøj til brug ved dykning
 • Kompressor og mærkning af dykkerflasker
 • Sømandsskab
 • Linesignaler og dykkertelefon
 • Dykkertabeller
 • Dykkerteori

Værktøj til brug ved dykning

Efter endt lektion skal kursisten kunne fortælle med egne ord omkring dykkerlejder, nødhammer, flag, dykkerudstyr samlet.

Kompressor og mærkning af dykkerflasker

Efter endt lektion skal kursisten kunne fortælle med egne ord omkring opbygning og brug af kompressor samt lovgivning på dette område, og kursisten skal kunne fortælle om mærkning på dykkerflasker.

Sømandsskab

Efter endt lektion skal kursisten kunne fortælle med egne ord omkring opmærkning af et dykkersted med flag alfa, samt hvem, der skal kontaktes, når der dykkes i havne med mere. Derudover skal der kunne demonstreres færdigheder i knob og stik til brug ved dykning.

Linesignaler og dykkertelefon

Kursisten vil gennem teoretiske og praktiske opgaver lære at bruge linesignaler og dykkertelefon. Efter endt lektion skal kursisten kunne fortælle med egne ord om brugen af linesignaler og dykkertelefon. Hvornår bruges linesignaler, og hvordan bruges de, samt hvordan og hvornår bruges dykkertelefon?

Dykkertabeller

Efter endt lektion skal kursisten have kendskab til og kunne fortælle med egne ord omkring Dykkertabeller. Kursisten skal derudover også kunne lave tabeller.

Dykkerteori

Efter endt lektion skal kursisten have kendskab til og kunne fortælle med egne ord omkring Boyles lov, Arkimedes lov, Daltons lov, Charles lov, Gay-Lussacs lov samt Henrys lov. Hvor bruges disse love, samt hvorfor er det vigtigt at kende til disse love.

Krav for optagelse på dykkerassistent uddannelsen

 • Kursisten skal være fyldt 18 år
 • Godt helbred, fysisk og psykisk, samt god kondition
 • Gyldigt førstehjælpsbevis (12 timer)
 • Kursisten skal kunne svømme 1500 meter i egen tørdragt og finner
 • Det vil endvidere være en god idé at øve knob og stik inden kurset

Forsikring

Kursisterne skal være selvforsikrede.

Kursussted

Nordsjællands Brandskole, Gørlundevej 4b, 3140 Ålsgårde.

Søfartsstyrelsen

På Søfartstyrelsen.dk kan du finde informationer og regler omkring sikkerhed og uddannelse.

Søfartsstyrelsen

 

Overnatning

Har I behov for overnatning i forbindelse med et kursusforløb, findes der fine overnatningsmuligheder i Helsingør.

Find overnatning i Helsingør

 

Planlagte kurser og uddannelser

I kursuskalenderen kan du se de planlagte kurser og uddannelser, som er åbne for tilmelding. Du er altid velkommen til at kontakte Nordsjællands Brandskole, hvis du har spørgsmål eller ønsker til kurser.

Kursuskalender