Genopfriskning: Brandledelse i skibe

På kurset genopfriskes viden og færdigheder i brug af røgdykkerapparat, således at kursisten igen er kvalificeret til at indgå i brandbekæmpelse i skibe.

(Kode: A-VI/3) - 1 dag

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til maritimt personale.

Forudsætninger

Før optagelse på kurset skal kursisten have gennemført et godkendt kursus i brandbekæmpelse i skibe samt være kvalificeret som røgdykker og i besiddelse af gyldigt sundhedsbevis for søfarende eller godkendt helbredsattest for udrykningspersonel.

HUSK!

Du kan ikke komme på genopfriskningskursus, såfremt dit kursusbevis er mere end 5 år fra udstedelsesdatoen.

Minimum deltagerantal

Seks kursister.

Kursusdato

Nordsjællands Brandskole afholder løbende genopfriskningskurser.

Vær opmærksom på, at der er to forskellige typer genopfriskningskurser, MED og UDEN røgdykker. Vær sikker på at vælge det korrekte!

Det er muligt at oprette kurser på andre datoer. Det gælder både genopfriskningskursus samt 3 dages grundkursus STCW 95.

Kontakt Brandskolen for nærmere information.