Søsikkerhed i skibe

Formålet med dette genopfriskningskursus er at fastlægge kravene til genopfriskning af søfarendes kompetencer i grundlæggende søsikkerhed.

(Kode: STCW A-VI/1-1) - 1 dag

Dette kursus dækker kravene i STCW konventionens afsnit A-VI/1, paragraf 3, tabel A-VI/1-1 og Søfartsstyrelsens BEK nr. 226 af 02/03/2015.

Søfarende, der inden for de seneste 5 år forud for fornyelse af sønæringsbevis eller gennemførelse af et genopfriskningskursus, har haft mindst 12 måneders fartstid, anses for at have vedligeholdt deres kompetencer i følgende emner:

  • Personlig overlevelsesteknik
  • Iføre sig en redningsvest
  • Borde et redningsfartøj fra skib og vand iført en redningsvest
  • Tage initiativ til at borde et redningsfartøj for at forøge overlevelseschancerne
  • Udsætte et drivanker eller en drivpose
  • Betjene redningsfartøjsudstyr
  • Betjene udstyr til lokalisering, herunder radioudstyr

Forudsætning

Før optagelse på et genopfriskningskursus er det en forudsætning, at den søfarende har gennemført kursus i grundlæggende søsikkerhed.

HUSK!

Du kan ikke komme på genopfriskningskursus, såfremt dit kursusbevis er mere end 5 år fra udstedelsesdatoen.

Minimum deltagerantal

Seks kursister

Kursusdato

Nordsjællands Brandskole afholder løbende genopfriskningskurser.

Det er muligt at oprette kurser på andre datoer. Det gælder både genopfriskningskursus samt 3 dages grundkursus STCW 95.

Kontakt Brandskolen for nærmere information.